วิสัยทัศน์ 2579 ชลบุรีเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สู่เมืองสุขภาพดีที่ยั่งยืน

No item found!

Image
Image
Image
ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์

นพ.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

นพ.วิชัย ธนาโสภณ

รอง นพ.สสจ.ชลบุรี (ว.)

นางอัจฉรา เกตุรัตนกุล

รอง นพ.สสจ.ชลบุรี (ส.)

นายเสรี เจตสุคนธร

รอง นพ.สสจ.ชลบุรี (บ.)

ระบบงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ข้อมูลสาธารณสุข
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานในสังกัด
Health Data Center

Health Data Center

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ
Digital Information

Digital Information

ระบบควบคุมกำกับ ประเมินผล 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

สสจ.ชลบุรี ปี 2562
ระบบงานสารบรรณสาสุข

ระบบงานสารบรรณสาสุข

ระบบส่งเอกสารอิเเล็กทรอนิกส์
ระบบจองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุม

จองห้องประชุม สสจ.ชลบุรี
VDO Conference

VDO Conference

ปฏิทินการประชุมระบบสื่อสารทางไกล
E-Conference WebEx

E-Conference WebEx

ระบบการประชุมสื่อสารทางไกลจังหวัด
Download

Download

เอกสารดาวน์โหลด

ชลบุรี สุขภาพดี วิถีบูรพา

Chonburi Healthy & Happy Quality of Life
จังหวัดชลบุรี หรือที่คนทั่วไปเรียกกันสั้นๆว่า "เมืองชล" เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลภาคตะวันออกที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาอย่างยาวนาน เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและท่าเรือส่งออกระดับนานาชาติ โดยมีคำขวัญประจำจังหวัด คือ "ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย"

การสาธารณสุข ๑๐๐ ปี ย้อนอดีตการสาธารณสุขชลบุรี

นับแต่อดีตกาล การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้กำเนิดขึ้นมาคู่กับชีวิตมนุษย์เป็นวงจรที่ดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั่ง และยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันและจะยังคงอยู่ต่อไปในอนาคต เมื่อมนุษย์ได้รับความทุกข์ยากอันเนื่องมากจากความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ในวงจรชีวิตที่ดำเนินต่อๆกันไปอย่างต่อเนื่องนั้น จึงกลายเป็นต้นกำเนิดของการสาธารณสุข

โดยมีความหวังที่จะทำให้มนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ไม่ต้องทนกับความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน และให้มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

ประมวลภาพกิจกรรมหมอชวนวิ่งชลบุรี

180905140838
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหวางบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี
5. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
 

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3893 2450
เบอร์โทรสาร 0 3827 4932
E-Mail : salabancbo@cbo.moph.go.th
เว็บไซต์ : www.cbo.moph.go.th
 

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

©2020 All Rights Reserved. Designed By ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี.

Search