กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 1136
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2023-11-29 18:47:17ประกาศเชิญชวนเผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.บางละมุง20231129-1701258437.pdf1โรงพยาบาลบางละมุง
2023-11-28 10:46:08ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเผยแพร่ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แผ่นรองรับหลังคาร์บอนไฟเบอร์ ชนิดเอกซเรย์ผ่านได้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20231128-1701143168.pdf2โรงพยาบาลบางละมุง
2023-11-23 13:24:18ประกาศเชิญชวนซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)20231123-1700720658.pdf19โรงพยาบาลบางละมุง
2023-11-21 14:33:08งานจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารและปรับปรุงทางลาด อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น โรงพยาบาลบางละมุง จำนวน 1 งาน ด้วยเงินบริจาคโรงพยาบาลบางละมุง รพ.บางละมุง20231121-1700551988.pdf8โรงพยาบาลบางละมุง
2023-11-15 16:23:00ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๘ แผนงาน20231115-1700040180.pdf20โรงพยาบาลบางละมุง
2023-11-15 15:27:39ประกาศราคากลางเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด รพ.สัตหีบ กม.1020231115-1700036859.pdf13โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
2023-11-15 15:25:33ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร รพ.สัตหีบ กม.10 ปีงบประมาณ 256720231115-1700036733.pdf19โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
2023-11-07 15:31:23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (PACS) รพ.สัตหีบ กม.1020231107-1699345883.pdf21โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
2023-11-01 16:00:49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ Covid-19 โรงพยาบาลสัตหีบ กม.1020231101-1698829249.pdf5โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
2023-10-31 15:46:51ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง ชั้นที่ 1 อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น โรงพยาบาลบางละมุง รพ.บางละมุง20231031-1698742011.pdf6โรงพยาบาลบางละมุง