กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 38
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2023-02-23 15:05:36บริหารเวชภัณฑ์ตอบแบบประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔20230223-1677139536.pdf39พี่เล็ก
2023-02-03 14:33:26บริหารเวชภัณฑ์ประกาศเจตนารมณ์20230203-1675409606.pdf13พี่เล็ก
2023-02-03 14:32:34บริหารเวชภัณฑ์ประกาศขออนุมัติเจตนารมณ์20230203-1675409554.pdf12พี่เล็ก
2022-09-16 16:16:27บริหารเวชภัณฑ์สรุปผลการติดตามการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรม20220916-1663319787.pdf18พี่เล็ก
2022-09-01 16:24:54ยารายงานสรุปผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพร้านยาแผนปัจจุบัน ในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕20220901-1662024294.pdf105Administrator
2022-07-27 13:53:54บริหารเวชภัณฑ์เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.256420220727-1658904834.pdf38พี่เล็ก
2022-03-29 15:37:36สถานพยาบาลคู่มือสำหรับประชาชน: 16. การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ20220329-1648543056.pdf179พี่เล็ก
2022-03-29 15:37:04สถานประกอบการเพื่อสุขภาพคู่มือสำหรับประชาชน : 15. งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ20220329-1648543024.pdf129พี่เล็ก
2022-03-29 15:30:39สถานพยาบาลคู่มือสำหรับประชาชน: 14.การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน20220329-1648542639.pdf29พี่เล็ก
2022-03-29 15:30:04สถานพยาบาลคู่มือสำหรับประชาชน:13. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก/การขอใบแทนสมุดทะเบียน20220329-1648542604.pdf28พี่เล็ก