กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 12
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2021-04-01 13:38:09อาหารปลอดภัยบริการอาหารเดลิเวอรี(Delivery) อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)20210401-1617259089.pdf42Administrator
2021-03-04 16:31:00ยาบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ20210304-1614850260.pdf89Administrator
2021-03-04 16:30:26ยาภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพร้านขายยา20210304-1614850226.pdf41Administrator
2021-03-04 16:29:55ยารายงานการประชุมโครงการ เสนอผู้บริหาร20210304-1614850195.pdf91Administrator
2021-03-04 16:29:05ยารายงานการประชุม 17 ธค 6320210304-1614850145.pdf16Administrator
2021-03-04 16:28:20ยารายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพร้านขายยา20210304-1614850100.pdf181Administrator
2021-03-04 16:27:31ยารายงานการประชุม 6 ตค 6320210304-1614850051.pdf16Administrator
2021-03-04 16:26:54ยาโครงการพัฒนาศักยภาพร้านขายยา20210304-1614850014.pdf153Administrator
2021-03-04 16:26:04ยาขออนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพร้านขายยา20210304-1614849964.pdf39Administrator
2021-02-16 14:44:31ยาการประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพร้านขายยาจังหวัดชลบุรี และคณะทำงานตรวจประเมิน GPP20210216-1613461471.pdf142Administrator