กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 43
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2024-02-28 14:44:53บริหารเวชภัณฑ์ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ที่ 154/2564 ลงวันที่ 10 กันยายน 256420240228-1709106293.pdf4พี่เล็ก
2024-02-23 08:58:56บริหารเวชภัณฑ์ขอจัดส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20240223-1708653536.pdf4พี่เล็ก
2024-02-23 08:58:04บริหารเวชภัณฑ์ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256720240223-1708653484.pdf3พี่เล็ก
2024-02-23 08:51:30บริหารเวชภัณฑ์ขออนุมัติประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256720240223-1708653090.pdf7พี่เล็ก
2023-06-12 13:58:06ยาโครงการพัฒนาศักยภาพร้านขายยาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 256620230612-1686553086.pdf10Administrator
2023-02-23 15:05:36บริหารเวชภัณฑ์ตอบแบบประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔20230223-1677139536.pdf48พี่เล็ก
2023-02-03 14:33:26บริหารเวชภัณฑ์ประกาศเจตนารมณ์20230203-1675409606.pdf20พี่เล็ก
2023-02-03 14:32:34บริหารเวชภัณฑ์ประกาศขออนุมัติเจตนารมณ์20230203-1675409554.pdf29พี่เล็ก
2022-09-16 16:16:27บริหารเวชภัณฑ์สรุปผลการติดตามการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรม20220916-1663319787.pdf26พี่เล็ก
2022-09-01 16:24:54ยารายงานสรุปผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพร้านยาแผนปัจจุบัน ในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕20220901-1662024294.pdf161Administrator