กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 33
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2022-07-27 13:53:54บริหารเวชภัณฑ์เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.256420220727-1658904834.pdf1พี่เล็ก
2022-03-29 15:37:36สถานพยาบาลคู่มือสำหรับประชาชน: 16. การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ20220329-1648543056.pdf18พี่เล็ก
2022-03-29 15:37:04สถานประกอบการเพื่อสุขภาพคู่มือสำหรับประชาชน : 15. งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ20220329-1648543024.pdf16พี่เล็ก
2022-03-29 15:30:39สถานพยาบาลคู่มือสำหรับประชาชน: 14.การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน20220329-1648542639.pdf8พี่เล็ก
2022-03-29 15:30:04สถานพยาบาลคู่มือสำหรับประชาชน:13. การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก/การขอใบแทนสมุดทะเบียน20220329-1648542604.pdf13พี่เล็ก
2022-03-29 15:29:32สถานพยาบาลคู่มือสำหรับประชาชน: 12.การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก20220329-1648542572.pdf9พี่เล็ก
2022-03-29 15:29:03สถานพยาบาลคู่มือสำหรับประชาชน: 11.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดำเนินการคลินิก20220329-1648542543.pdf13พี่เล็ก
2022-03-29 15:28:32สถานพยาบาลคู่มือสำหรับประชาชน: 10.การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก20220329-1648542512.pdf8พี่เล็ก
2022-03-29 15:27:58สถานพยาบาลคู่มือสำหรับประชาชน: 9. การชำระค่าธรรมเนียมคลินิก20220329-1648542478.pdf10พี่เล็ก
2022-03-29 15:27:13สถานพยาบาลคู่มือสำหรับประชาชน: 8. การแจ้งเลิกคลินิก20220329-1648542433.pdf17พี่เล็ก