กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 1213
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2021-09-23 16:30:09ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20210923-1632389409.pdf1วิชุดา
2021-09-21 15:34:37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20210921-1632213277.pdf1วิชุดา
2021-09-21 15:34:08ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20210921-1632213248.pdf2วิชุดา
2021-09-20 15:02:32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20210920-1632124952.pdf1อุสา
2021-09-20 15:01:55ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20210920-1632124915.pdf2อุสา
2021-09-17 09:14:06ประกาศเชิญชวนประกาศเชิญชวนประกาศจังหวัดชลบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 625 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนผัก ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 หลัง20210917-1631844846.pdf9นางสาวปาริชาติ
2021-09-16 10:49:25ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20210916-1631764165.pdf4อรอุมา
2021-09-15 16:15:26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20210915-1631697326.pdf6อุสา
2021-09-14 19:12:40ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20210914-1631621560.pdf2อรอุมา
2021-09-14 17:18:13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20210914-1631614693.pdf4วิชุดา