กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 1981
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2023-11-30 08:53:52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการ ของขวัญปีใหม่ 2567 Chonburi Happy Trip อร่อยดี มีความสุข สนุก ปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20231130-1701309232.pdf1วิชุดา
2023-11-30 08:51:51ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20231130-1701309111.pdf0อุสา
2023-11-27 11:38:55ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการนักวิชาการสาธารณสุขสนับสนุนงานบริการ ด้านสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20231127-1701059935.pdf8วิชุดา
2023-11-27 11:16:02ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20231127-1701058562.pdf9อุสา
2023-11-22 16:27:31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการนักวิชาการสาธารณสุขทำงานประจำรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20231122-1700645251.pdf12วิชุดา
2023-11-22 16:10:14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20231122-1700644214.pdf9วิชุดา
2023-11-22 14:44:59ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20231122-1700639099.pdf7วิชุดา
2023-11-22 14:42:36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน นง ๕๔๒๖ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20231122-1700638956.pdf67วิชุดา
2023-11-21 10:50:03ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20231121-1700538603.pdf12วิชุดา
2023-11-17 09:38:32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน นง 2352 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20231117-1700188712.pdf9วิชุดา