กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 11
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2021-03-03 15:00:06แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปี 256420210303-1614758406.pdf7Administrator
2021-03-03 14:57:33แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปี 256420210303-1614758253.pdf6Administrator
2021-03-03 14:56:31ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256420210303-1614758191.pdf4Administrator
2020-05-29 09:59:02แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรแนวทางการประเมินผลงานเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา20200529-1590721142.pdf109Administrator
2020-03-06 16:34:37ประเมินผลปฏิบัติราชการบุคลากร สสจ.ชลบุรีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเด่นและดีมาก20200306-1583487277.pdf786Administrator
2019-07-09 09:20:00ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล20190709-1562638800.pdf115Administrator
2019-07-02 14:59:27ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบบันทึกสรุปการลา20190702-1562054367.xlsx125Administrator
2019-05-03 10:29:19ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข20190503-1556854159.pdf533Administrator
2019-03-18 13:52:21ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลระเบียบการลาข้าราชการ ปี 255520190318-1552891941.pdf528Administrator
2019-03-12 15:00:45ประเมินผลปฏิบัติราชการบุคลากร สสจ.ชลบุรีมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์20190312-1552377645.pdf90Administrator