กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 33
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2023-04-26 09:46:42แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 ราย20230426-1682477202.pdf52Administrator
2023-03-13 16:48:11แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำนวน 16 ราย20230313-1678700891.pdf75Administrator
2023-03-08 15:29:03แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำนวน 9 ราย20230308-1678264143.pdf56Administrator
2023-02-28 14:25:11แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 ราย20230228-1677569111.pdf46Administrator
2023-02-15 15:16:53ประเมินผลปฏิบัติราชการบุคลากร สสจ.ชลบุรีประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230215-1676449013.pdf291Administrator
2023-02-15 15:16:25ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล20230215-1676448985.pdf80Administrator
2023-02-15 15:16:01ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล20230215-1676448961.pdf103Administrator
2023-02-13 10:15:36ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำนวน 4 ราย20230213-1676258136.pdf48Administrator
2023-01-23 11:03:46แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230123-1674446626.pdf45Administrator
2023-01-23 11:01:44แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230123-1674446504.pdf43Administrator