กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 14
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2021-08-28 16:26:22ประเมินผลปฏิบัติราชการบุคลากร สสจ.ชลบุรีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปี 256420210828-1630142782.pdf27Administrator
2021-03-12 09:00:41แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรหนังสือชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการณ์บริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์20210312-1615514441.pdf53Administrator
2021-03-12 09:00:12ประเมินผลปฏิบัติราชการบุคลากร สสจ.ชลบุรีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการณ์บริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์20210312-1615514412.pdf82Administrator
2021-03-03 15:00:06แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปี 256420210303-1614758406.pdf455Administrator
2021-03-03 14:57:33แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปี 256420210303-1614758253.pdf43Administrator
2021-03-03 14:56:31ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256420210303-1614758191.pdf49Administrator
2020-05-29 09:59:02แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรแนวทางการประเมินผลงานเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมา20200529-1590721142.pdf164Administrator
2020-03-06 16:34:37ประเมินผลปฏิบัติราชการบุคลากร สสจ.ชลบุรีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเด่นและดีมาก20200306-1583487277.pdf1273Administrator
2019-07-09 09:20:00ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล20190709-1562638800.pdf161Administrator
2019-07-02 14:59:27ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบบันทึกสรุปการลา20190702-1562054367.xlsx142Administrator