กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 19
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2022-08-18 17:32:35ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปี 256520220818-1660818755.pdf4Administrator
2022-03-29 15:01:18ประเมินผลปฏิบัติราชการบุคลากร สสจ.ชลบุรีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก20220329-1648540878.pdf229Administrator
2022-03-28 16:19:05ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลบันทึกลงนาม20220328-1648459145.jpg38Administrator
2021-12-17 16:22:17แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256520211217-1639732937.pdf66Administrator
2021-12-17 16:21:33ประเมินผลปฏิบัติราชการบุคลากร สสจ.ชลบุรีมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปี 256520211217-1639732893.pdf55Administrator
2021-08-28 16:26:22ประเมินผลปฏิบัติราชการบุคลากร สสจ.ชลบุรีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปี 256420210828-1630142782.pdf847Administrator
2021-03-12 09:00:41แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรหนังสือชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการณ์บริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์20210312-1615514441.pdf84Administrator
2021-03-12 09:00:12ประเมินผลปฏิบัติราชการบุคลากร สสจ.ชลบุรีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการณ์บริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์20210312-1615514412.pdf300Administrator
2021-03-03 15:00:06แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปี 256420210303-1614758406.pdf841Administrator
2021-03-03 14:57:33แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปี 256420210303-1614758253.pdf87Administrator