กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 37
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2024-02-23 09:23:27ประเมินผลปฏิบัติราชการบุคลากร สสจ.ชลบุรีประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 256720240223-1708655007.pdf12Administrator
2023-09-05 17:19:09แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230905-1693909149.pdf165Administrator
2023-08-31 12:32:20ประเมินผลปฏิบัติราชการบุคลากร สสจ.ชลบุรีประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230831-1693459940.pdf187Administrator
2023-06-28 11:50:25แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำนวน 7 ราย20230628-1687927825.pdf74Administrator
2023-04-26 09:46:42แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 ราย20230426-1682477202.pdf93Administrator
2023-03-13 16:48:11แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำนวน 16 ราย20230313-1678700891.pdf108Administrator
2023-03-08 15:29:03แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำนวน 9 ราย20230308-1678264143.pdf88Administrator
2023-02-28 14:25:11แบบประเมินผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 ราย20230228-1677569111.pdf64Administrator
2023-02-15 15:16:53ประเมินผลปฏิบัติราชการบุคลากร สสจ.ชลบุรีประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230215-1676449013.pdf908Administrator
2023-02-15 15:16:25ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล20230215-1676448985.pdf124Administrator