กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 57
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2023-11-16 10:08:00งบทดลองงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 256620231116-1700104080.pdf86Administrator
2023-11-01 15:37:36งบทดลองรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 256620231101-1698827856.pdf23Administrator
2023-10-18 11:21:37งบทดลองงบเทียบยอดเงินฝากคลัง20231018-1697602897.pdf30Administrator
2023-10-18 11:21:09งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับศูนย์ต้นทุน (โรงพยาบาลชุมชน)20231018-1697602869.pdf136Administrator
2023-10-18 11:20:37งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย20231018-1697602837.pdf33Administrator
2023-10-18 11:20:05งบทดลองบัญชีเงินสดในมือ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน20231018-1697602805.pdf35Administrator
2023-10-18 11:20:01งบทดลองบัญชีเงินสดในมือ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน20231018-1697602801.pdf37Administrator
2023-10-11 10:14:52งบทดลองงบทดลองประจำเดือน กันยายน 256620231011-1696994092.pdf32Administrator
2023-09-22 11:25:18งบทดลองงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 256620230922-1695356718.pdf38Administrator
2023-08-11 16:15:37งบทดลองงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 256620230811-1691745337.pdf95Administrator