ข้อมูลติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

รายละเอียดการติดต่อ

ตำแหน่ง:
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ที่อยู่:
29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20000
โทรศัพท์:
เบอร์โทรศัพท์ 0 3893 2450 , 0 3827 6631 , 0 3827 6636
โทรสาร:
เบอร์โทรสาร 0 3827 4932
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)
ข้อมูลอื่นๆ:

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3893 2450
เบอร์โทรสาร 0 3827 4932
E-Mail : salabancbo@cbo.moph.go.th
เว็บไซต์ : www.cbo.moph.go.th
 

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

©2020 All Rights Reserved. Designed By ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี.

Search