คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

พชอ. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

พชอ. บทบาทนายอำเภอ

พชอ. บทบาทสาธารณสุข

พชอ. ภาคประชาชน

พชอ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3893 2450
เบอร์โทรสาร 0 3827 4932
E-Mail : salabancbo@cbo.moph.go.th
เว็บไซต์ : www.cbo.moph.go.th
 

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

Search