กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 26
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2020-10-08 12:10:49บริหารจัดการกองทุนฟอร์ม สรก.ภ.220201008-1602133849.xlsx373Administrator
2020-09-18 11:01:21บริหารจัดการข้อมูลผู้มีสิทธิมติ ครม. วันที่ 4 สิงหาคม 256320200918-1600401681.pdf5394Administrator
2020-08-27 15:26:40บริหารจัดการกองทุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และบริการชดเชย ค่าบริการทางการแพทย์คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 220200827-1598516800.pdf941Administrator
2020-08-25 10:44:28บริหารจัดการกองทุนรายงานการประชุม โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และบริหารการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ คนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑20200825-1598327068.pdf779Administrator
2020-08-17 11:59:18บริหารจัดการการเงินการคลังเอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำ Planfin 256420200817-1597640358.xlsx102Administrator
2020-08-07 11:54:07บริหารจัดการการเงินการคลังสรุปงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรื่อพื้นที่ ประจำเดือน พ.ค. 256320200807-1596776047.pdf159Administrator
2020-07-31 15:22:18วิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการประกันสุขภาพงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรคที่บ้าน ในจังหวัดชลบุรี20200731-1596183738.pdf918Administrator
2020-07-31 15:16:04บริหารจัดการกองทุนประกาศต่างด้าว ฉ220200731-1596183364.pdf178Administrator
2020-07-31 14:23:05วิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการประกันสุขภาพการพัฒนารูปแบบการป้องกันและรักษาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและกลุุ่มพนักงานหญิงบริการจังหวัดชลบุรี20200731-1596180185.pdf454Administrator
2020-07-30 08:58:39บริหารจัดการกองทุนตารางรวบรวมข้อมูลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว20200730-1596074319.xlsx1245Administrator