ผู้บริหารสาธารณสุขอำเภอ

ผู้บริหารระดับสูงอำเภอ

สาธารณสุขอำเภอ
นายสมศักดิ์  กีรติหัตถยากร
สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี
นายกิตติ  บุญรัตนเนตร
สาธารณสุขอำเภอบางละมุง
นายสมพล  จิตติเรืองเกียรติ
สาธารณสุขอำเภอศรีราชา
นางสาวสมฤดี  สุขอุดม
สาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม
นายชลิต  ไทยอุทิศ
สาธารณสุขอำเภอบ้านบึง
นายมานพ  ศรีสกุล
สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ
นายวิโรจน์   มุมานะจิตต์
สาธารณสุขอำเภอพานทอง
นายวิเชษฐ์   พงศ์กิตติศักดิ์
สาธารณสุขอำเภอบ่อทอง
ทันตแพทย์วสันต์  สายเสวีกุล
รักษาการสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่
นายภาคภูมิ  วสิกรัตน์
สาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์
นายเมธี  ส่งเสริม
สาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3893 2450
เบอร์โทรสาร 0 3827 4932
E-Mail : salabancbo@cbo.moph.go.th
เว็บไซต์ : www.cbo.moph.go.th
 

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

Search