ผู้บริหารสาธารณสุขอำเภอ

ผู้บริหารระดับสูงอำเภอ

สาธารณสุขอำเภอ
นายชลิต  ไทยอุทิศ
สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี
นายกิตติ  บุญรัตนเนตร
สาธารณสุขอำเภอบางละมุง
นายสมพล  จิตติเรืองเกียรติ
สาธารณสุขอำเภอศรีราชา
นายสมศักดิ์  กีรติหัตถยากร
สาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม
นายวิเชษฐ์  พงศ์กิตติศักดิ์
รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอบ้านบึง
นายภาคภูมิ  วสิกรัตน์
สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ
นายวิโรจน์   มุมานะจิตต์
สาธารณสุขอำเภอพานทอง
นายเมธี  ส่งเสริม
รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอบ่อทอง
นายสิทธนะ  วชิระสิริกุล
รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่
นางพีชญา  วชิระสิริกุล
รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์
นายณัทณพงศ์  พีรภัคพงศ์
รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3893 2450
เบอร์โทรสาร 0 3827 4932
E-Mail : salabancbo@cbo.moph.go.th
เว็บไซต์ : www.cbo.moph.go.th
 

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

Search