ผู้บริหารสาธารณสุขอำเภอ

ผู้บริหารระดับสูงอำเภอ

สาธารณสุขอำเภอ
นางสาวสมฤดี   สุขอุดม
สาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี
นายสมพล  จิตติเรืองเกียรติ
สาธารณสุขอำเภอบางละมุง
นายกมนต์  อินทรวิชัย
สาธารณสุขอำเภอศรีราชา
นายสมศักดิ์  กีรติหัตถยากร
สาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม
นายกิตติ  บุญรัตนเนตร
สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ
นายชลิต   ไทยอุทิศ
สาธารณสุขอำเภอพานทอง
นายมานพ   ศรีสกุล
สาธารณสุขอำเภอบ้านบึง
นายกิตติวัฒน์   สกุลวัฒนานนท์
สาธารณสุขอำเภอบ่อทอง
นายวิเชษฐ์   พงศ์กิตติศักดิ์
สาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์
นายวิโรจน์   มุมานะจิตต์
สาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่
นายภาคภูมิ  วสิกรัตน์
สาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3893 2450
เบอร์โทรสาร 0 3827 4932
E-Mail : salabancbo@cbo.moph.go.th
เว็บไซต์ : www.cbo.moph.go.th
 

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

©2021 All Rights Reserved. Designed By ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี.

Search