ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาล

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
แพทย์หญิงจิรวรรณ  อารยะพงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์  เอกวัฒนกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง
ทันตแพทย์วสันต์  สายเสวีกุล
รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่
นายแพทย์ประยุทธ  หมื่นหน้า
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม
นายแพทย์ปิยะวิทย์  หมดมลทิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง
นายแพทย์วิชัย  ธนาโสภณ
รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง
นายแพทย์ราเมศร์  อำไพพิศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง
แพทย์หญิงแววดาว   พิมธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านบึง
นายแพทย์อดิศร   ศรีสุริยสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม

นายแพทย์วิศิษฏ์   ผลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะจันทร์
ทันตแพทย์หญิงอานะสิทธิ์  ศัลยพงษ์
รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสีชัง
นายแพทย์ชีวิน   ประพันธ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3893 2450
เบอร์โทรสาร 0 3827 4932
E-Mail : salabancbo@cbo.moph.go.th
เว็บไซต์ : www.cbo.moph.go.th
 

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

©2021 All Rights Reserved. Designed By ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี.

Search