ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาล

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นายแพทย์นำพล  แดนพิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี
นายแพทย์วิชัย  ธนาโสภณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง
แพทย์หญิงขนิษฐา  เจริญขจรชัย
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม
นายแพทย์ราเมศร์  อำไพพิศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง
แพทย์หญิงแววดาว  พิมลธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านบึง
นายแพทย์ชีวิน  ประพันธ์
รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
นายแพทย์วิศิษฎ์  ผลสวัสดิ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง
แพทย์หญิงแววดาว  พิมลธเรศ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง
แพทย์หญิงน้ำเพชร  เฉียบแหลม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่

พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม
ทันตแพทย์หญิงอานะสิทธิ์  ศัลยพงษ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสีชัง
นายแพทย์ปิยะวิทย์  หมดมลทิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะจันทร์

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3893 2450
เบอร์โทรสาร 0 3827 4932
E-Mail : salabancbo@cbo.moph.go.th
เว็บไซต์ : www.cbo.moph.go.th
 

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

Search