ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาล

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
แพทย์หญิงจิรวรรณ  อารยะพงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี
นายแพทย์วสันต์  แก้ววี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง
นายแพทย์ประยุทธ์  หมื่นหน้า
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัสนิคม
นายแพทย์ราเมศร์  อำไพพิศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง
แพทย์หญิงแววดาว  พิมลธเรศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านบึง
นายแพทย์ชีวิน  ประพันธ์
รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
นายแพทย์วิศิษฎ์  ผลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง
นายแพทย์วิชัย  ธนาโสภณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อทอง
ทันตแพทย์วสันต์  สายเสวีกุล
รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่

นายกมนต์  อินทรวิชัย
รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม
ทันตแพทย์หญิงอานะสิทธิ์  ศัลยพงษ์
รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสีชัง
นายแพทย์ปิยะวิทย์  หมดมลทิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะจันทร์

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3893 2450
เบอร์โทรสาร 0 3827 4932
E-Mail : salabancbo@cbo.moph.go.th
เว็บไซต์ : www.cbo.moph.go.th
 

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

Search