กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 35
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2022-09-09 14:47:54กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการตามประกาศมาตรประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)20220909-1662709674.pdf15Administrator
2022-09-09 14:46:35กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)20220909-1662709595.pdf11Administrator
2022-09-07 12:21:00กฏหมายบันทึกข้อความรับทราบรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20220907-1662528060.pdf14Administrator
2022-08-26 15:01:08กฏหมายรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)20220826-1661500868.pdf18Administrator
2022-03-14 10:51:26กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)20220314-1647229886.pdf23Administrator
2021-08-24 13:35:35กฏหมายรายงานการกำกับติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 20210824-1629786935.pdf156Administrator
2021-08-24 13:32:44กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการตามประกาศมาตรประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)20210824-1629786764.pdf46Administrator
2021-08-24 13:29:08กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)20210824-1629786548.pdf116Administrator
2021-03-12 14:55:32กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)20210312-1615535732.pdf466Administrator
2021-03-12 14:47:11กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการตามประกาศมาตรประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)20210312-1615535231.pdf57Administrator