กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 43
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2024-02-20 11:38:12กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256720240220-1708403892.pdf4Administrator
2024-02-20 11:36:16กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256720240220-1708403776.pdf4Administrator
2023-09-06 10:05:22กฏหมายรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)20230906-1693969522.pdf67Administrator
2023-09-06 10:04:42กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการตามประกาศมาตรประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)20230906-1693969482.pdf22Administrator
2023-09-06 10:03:49กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)20230906-1693969429.pdf24Administrator
2023-03-14 13:40:10กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)20230314-1678776010.pdf45Administrator
2023-02-01 11:40:24กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256620230201-1675226424.pdf49Administrator
2023-02-01 11:34:14กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256620230201-1675226054.pdf41Administrator
2022-09-09 14:47:54กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการตามประกาศมาตรประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)20220909-1662709674.pdf40Administrator
2022-09-09 14:46:35กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)20220909-1662709595.pdf28Administrator