กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 38
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2023-03-14 13:40:10กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)20230314-1678776010.pdf26Administrator
2023-02-01 11:40:24กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256620230201-1675226424.pdf36Administrator
2023-02-01 11:34:14กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256620230201-1675226054.pdf28Administrator
2022-09-09 14:47:54กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการตามประกาศมาตรประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)20220909-1662709674.pdf21Administrator
2022-09-09 14:46:35กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)20220909-1662709595.pdf16Administrator
2022-09-07 12:21:00กฏหมายบันทึกข้อความรับทราบรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20220907-1662528060.pdf16Administrator
2022-08-26 15:01:08กฏหมายรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)20220826-1661500868.pdf23Administrator
2022-03-14 10:51:26กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)20220314-1647229886.pdf50Administrator
2021-08-24 13:35:35กฏหมายรายงานการกำกับติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 20210824-1629786935.pdf193Administrator
2021-08-24 13:32:44กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการตามประกาศมาตรประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)20210824-1629786764.pdf81Administrator