กำลังแสดง 1-5 จากทั้งหมด 5
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2021-10-20 11:51:33COVID-19แบบฟอร์มรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะรับวัคซีนในส่วนของโรงเรียนและสถานศึกษาทุกประเภท20211020-1634705493.xlsx162Administrator
2021-10-19 20:19:44COVID-19ข้อสั่งการการบันทึกข้อมูลตัวอย่างตรวจ COVID-19 และการสนับสนุนมาตรการเปิดเมือง20211019-1634649584.pdf167Administrator
2021-09-10 17:06:55COVID-19การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี ATK20210910-1631268415.pdf1501Administrator
2021-08-04 01:24:10งานวิจัยและพัฒนาด้านการควบคุมโรคติดต่อประสิทธิผลการป้องกันและควบคุมวัณโรค จังหวัดชลบุรี ปี 2560 - 2563 20210804-1628015050.doc170Administrator
2021-08-03 14:32:32งานวิจัยและพัฒนาด้านการควบคุมโรคติดต่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับอำเภอ จังหวัดชลบุรี 20210803-1627975952.pdf1369Administrator