กำลังแสดง 1-7 จากทั้งหมด 7
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2023-03-16 16:35:07งานระบาดวิทยานิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในประเทศไทย20230316-1678959307.pdf29Administrator
2023-01-23 16:28:55งานวิจัยและพัฒนาเอกสารการนิเทศงานสาธารณสุข ด้านการควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256620230123-1674466135.pdf46Administrator
2021-10-20 11:51:33เฉพาะกิจแบบฟอร์มรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะรับวัคซีนในส่วนของโรงเรียนและสถานศึกษาทุกประเภท20211020-1634705493.xlsx275Administrator
2021-10-19 20:19:44เฉพาะกิจข้อสั่งการการบันทึกข้อมูลตัวอย่างตรวจ COVID-19 และการสนับสนุนมาตรการเปิดเมือง20211019-1634649584.pdf363Administrator
2021-09-10 17:06:55เฉพาะกิจการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี ATK20210910-1631268415.pdf1734Administrator
2021-08-04 01:24:10งานวิจัยและพัฒนาประสิทธิผลการป้องกันและควบคุมวัณโรค จังหวัดชลบุรี ปี 2560 - 2563 20210804-1628015050.doc220Administrator
2021-08-03 14:32:32งานวิจัยและพัฒนาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับอำเภอ จังหวัดชลบุรี 20210803-1627975952.pdf2077Administrator