กำลังแสดง 1-3 จากทั้งหมด 3
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2021-09-10 17:06:55COVID-19การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี ATK20210910-1631268415.pdf11Administrator
2021-08-04 01:24:10งานวิจัยและพัฒนาด้านการควบคุมโรคติดต่อประสิทธิผลการป้องกันและควบคุมวัณโรค จังหวัดชลบุรี ปี 2560 - 2563 20210804-1628015050.doc30Administrator
2021-08-03 14:32:32งานวิจัยและพัฒนาด้านการควบคุมโรคติดต่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับอำเภอ จังหวัดชลบุรี 20210803-1627975952.pdf57Administrator