กำลังแสดง 1-6 จากทั้งหมด 6
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2023-01-23 16:28:55งานวิจัยและพัฒนาด้านการควบคุมโรคติดต่อเอกสารการนิเทศงานสาธารณสุข ด้านการควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256620230123-1674466135.pdf2Administrator
2021-10-20 11:51:33COVID-19แบบฟอร์มรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะรับวัคซีนในส่วนของโรงเรียนและสถานศึกษาทุกประเภท20211020-1634705493.xlsx218Administrator
2021-10-19 20:19:44COVID-19ข้อสั่งการการบันทึกข้อมูลตัวอย่างตรวจ COVID-19 และการสนับสนุนมาตรการเปิดเมือง20211019-1634649584.pdf287Administrator
2021-09-10 17:06:55COVID-19การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี ATK20210910-1631268415.pdf1634Administrator
2021-08-04 01:24:10งานวิจัยและพัฒนาด้านการควบคุมโรคติดต่อประสิทธิผลการป้องกันและควบคุมวัณโรค จังหวัดชลบุรี ปี 2560 - 2563 20210804-1628015050.doc205Administrator
2021-08-03 14:32:32งานวิจัยและพัฒนาด้านการควบคุมโรคติดต่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับอำเภอ จังหวัดชลบุรี 20210803-1627975952.pdf1916Administrator