กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 49
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2022-01-05 16:45:46กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล สังกัด สสจ.ชลบุรี20220105-1641375946.pdf431กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2022-01-04 15:58:30กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20220104-1641286710.pdf153กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2021-12-20 14:27:33กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20211220-1639985253.pdf122กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2021-12-20 12:45:14กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20211220-1639979114.pdf121กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2021-12-08 09:13:48กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20211208-1638929628.pdf553กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2021-12-04 17:39:48กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20211204-1638614388.pdf282กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2021-11-24 13:02:23กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลแหลมฉบัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20211124-1637733743.pdf89กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2021-11-18 14:58:01กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20211118-1637222281.pdf146กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2021-11-12 10:11:12กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20211112-1636686672.pdf328กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2021-11-02 14:35:44กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 5 อัตรา20211102-1635838544.pdf413กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล