กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 38
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2021-09-17 19:52:21กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ และตำแหน่งเภสัชกร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20210917-1631883141.pdf55กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2021-08-31 11:27:47กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20210831-1630384067.pdf45กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2021-08-30 14:43:26กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 120210830-1630309406.pdf200กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2021-08-18 12:02:19กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ20210818-1629262939.pdf331กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2021-08-17 11:05:17กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่งเภสัชกร20210817-1629173117.pdf73กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2021-08-09 16:22:39กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20210809-1628500959.pdf69กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2021-07-30 10:02:24กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข20210730-1627614144.pdf203กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2021-07-21 12:45:48กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข20210721-1626846348.pdf204กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2021-07-19 11:25:00กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20210719-1626668700.pdf47กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2021-07-19 11:12:56กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร รพ.แหลมฉบัง สสจ.ชลบุรี20210719-1626667976.pdf58กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล