กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 30
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2021-08-24 13:29:08กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)20210824-1629786548.pdf14Administrator
2021-08-24 13:32:44กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการตามประกาศมาตรประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)20210824-1629786764.pdf17Administrator
2020-03-10 14:20:24กฏหมายคู่มือ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535.20200310-1583824824.pdf19Administrator
2021-01-19 10:44:08กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่20210119-1611027848.pdf21Administrator
2020-12-21 09:35:09กฏหมายรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63)20201221-1608518109.pdf23Administrator
2021-01-19 10:48:30กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง20210119-1611028110.pdf27Administrator
2021-01-18 15:46:48กฏหมายคู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20210118-1610959608.pdf29Administrator
2021-01-19 10:15:33กฏหมายบันทึกข้อความลงนามประกาศและขอเผยแพร่ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และหนังสือแจ้งเวียน20210119-1611026133.pdf30Administrator
2021-08-24 13:35:35กฏหมายรายงานการกำกับติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 20210824-1629786935.pdf32Administrator
2021-01-18 15:44:43กฏหมายคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ20210118-1610959483.pdf34Administrator