กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 30
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2019-02-11 14:55:45กฏหมายประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน20190211-1549871745.pdf90Administrator
2019-03-18 09:32:05กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน20190318-1552876325.pdf72Administrator
2019-03-18 09:42:14กฏหมายรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน20190318-1552876934.pdf2992Administrator
2020-03-10 13:10:32กฏหมายขั้นตอนการควบคุมการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป20200310-1583820632.pdf66Administrator
2020-03-10 13:15:48กฏหมายขั้นตอนการควบคุมการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ20200310-1583820948.pdf70Administrator
2020-03-10 14:20:24กฏหมายคู่มือ พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535.20200310-1583824824.pdf19Administrator
2020-03-10 14:25:07กฏหมายพรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 256020200310-1583825107.pdf991Administrator
2020-03-16 14:38:30กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (ต.ค.62-มี.ค.63)20200316-1584344310.pdf130Administrator
2020-03-16 14:39:45กฏหมายรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน(ต.ค.62-มี.ค.63)20200316-1584344385.pdf60Administrator
2020-12-21 09:31:23กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63)20201221-1608517883.pdf35Administrator