กำลังแสดง 11-20 จากทั้งหมด 30
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2021-01-19 10:46:57กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ20210119-1611028017.pdf69Administrator
2021-01-19 10:44:08กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่20210119-1611027848.pdf21Administrator
2021-01-19 10:15:33กฏหมายบันทึกข้อความลงนามประกาศและขอเผยแพร่ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน และหนังสือแจ้งเวียน20210119-1611026133.pdf30Administrator
2021-01-19 09:50:35กฏหมายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน20210119-1611024635.pdf38Administrator
2021-01-18 15:46:48กฏหมายคู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20210118-1610959608.pdf29Administrator
2021-01-18 15:44:43กฏหมายคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ20210118-1610959483.pdf34Administrator
2021-01-18 15:19:30กฏหมายคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป20210118-1610957970.pdf37Administrator
2021-01-18 15:17:15กฏหมายบันทึกข้อความลงนามและขอเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และประกาศเจตนารมณ์ และหนังสือแจ้งเวียน20210118-1610957835.pdf75Administrator
2020-12-21 09:35:09กฏหมายรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63)20201221-1608518109.pdf23Administrator
2020-12-21 09:34:07กฏหมายรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน (ต.ค.62-ก.ย.63)20201221-1608518047.pdf39Administrator