กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 59
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2020-10-28 10:43:04งบทดลอง การแสดงราบละเอียดประกอบการบัญชี ประจำปี 256320201028-1603856584.pdf115Administrator
2022-10-25 17:40:06งบทดลอง1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีศูนย์ต้นทุน20221025-1666694406.pdf267Administrator
2022-10-25 17:40:29งบทดลอง1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับหน่วยเบิกจ่าย20221025-1666694429.pdf61Administrator
2022-10-25 17:40:59งบทดลอง1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง20221025-1666694459.pdf212Administrator
2021-10-21 12:10:38งบทดลองการแสดงราบละเอียดประกอบการบัญชี ประจำปี 256420211021-1634793038.pdf109Administrator
2020-08-14 08:05:44งบทดลองงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 256320200814-1597367144.pdf105Administrator
2021-08-17 10:51:32งบทดลองงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 256420210817-1629172292.pdf80Administrator
2023-08-11 16:15:37งบทดลองงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 256620230811-1691745337.pdf145Administrator
2023-10-11 10:14:52งบทดลองงบทดลองประจำเดือน กันยายน 256620231011-1696994092.pdf89Administrator
2022-03-10 11:30:59งบทดลองงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256520220310-1646886659.pdf47Administrator