กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 152
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2023-03-15 16:25:30กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ20230315-1678872330.pdf365กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-02-10 16:31:34กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลขอยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230210-1676021494.pdf165กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2022-11-03 11:25:23กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ 2 ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20221103-1667449523.pdf84กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-08-15 09:07:32กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230815-1692065252.pdf158กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-09-13 11:10:25กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230913-1694578225.pdf87กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-06-21 09:44:43กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230621-1687315483.pdf272กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2022-06-02 12:57:57กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20220602-1654149477.pdf938กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2022-04-28 10:30:48กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20220428-1651116648.pdf196กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-09-05 17:15:47กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230905-1693908947.pdf230กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-10-09 09:53:37กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20231009-1696820017.pdf232กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล