กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 152
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2024-02-20 14:22:47กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์20240220-1708413767.pdf16กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-19 14:28:54กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศสสจ.ปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ20231219-1702970934.pdf21กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-19 14:26:43กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ20231219-1702970803.pdf27กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-19 14:33:43กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศสสจ.ยะลา เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ20231219-1702971223.pdf33กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-19 14:35:13กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศสสจ.ภูเก็ต เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ20231219-1702971313.pdf34กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-19 14:27:16กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศโรงพยาบาลนางรอง เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ20231219-1702970836.pdf38กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-19 14:34:42กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรพ.ร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ20231219-1702971282.pdf45กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-19 14:28:07กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ20231219-1702970887.pdf48กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-19 14:35:59กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศสสจ.ศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ20231219-1702971359.pdf49กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2024-02-20 08:41:48กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเรียกบัญชีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลำดับที่ 220240220-1708393308.pdf50กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล