กำลังแสดง 81-90 จากทั้งหมด 152
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2023-03-13 08:50:30กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230313-1678672230.pdf235กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-02-27 09:49:43กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน20230227-1677466183.pdf460กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-02-21 15:26:02กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 20230221-1676967962.pdf234กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-02-21 09:39:56กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230221-1676947196.pdf402กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-02-10 16:31:34กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลขอยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230210-1676021494.pdf165กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-02-09 09:08:29กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 20230209-1675908509.pdf443กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-02-02 12:40:08กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งนายช่างเทคนิค20230202-1675316408.pdf527กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-01-27 15:55:40กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230127-1674809740.pdf123กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-01-16 10:59:25กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเรียกบัญชีตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 520230116-1673841565.pdf192กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-01-09 14:51:32กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230109-1673250692.pdf437กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล