กำลังแสดง 71-80 จากทั้งหมด 152
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2023-05-10 11:51:16กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230510-1683694276.pdf133กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-04-21 08:50:53กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเรียกบัญชีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลำดับที่ 6 - 820230421-1682041853.pdf131กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-04-18 10:28:26กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 ตำแหน่ง20230418-1681788506.pdf156กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-04-04 09:16:33กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 20230404-1680574593.pdf624กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-03-31 16:38:11กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230331-1680255491.pdf498กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-03-31 10:04:43กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230331-1680231883.pdf212กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-03-21 10:29:05กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230321-1679369345.pdf243กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-03-20 13:24:05กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเรียกบัญชีตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 20230320-1679293445.pdf173กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-03-17 11:43:07กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20230317-1679028187.pdf349กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-03-15 16:25:30กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ20230315-1678872330.pdf365กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล