กำลังแสดง 31-40 จากทั้งหมด 152
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2023-11-28 08:44:21กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20231128-1701135861.pdf244กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-11-27 10:17:51กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20231127-1701055071.pdf176กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-11-16 15:55:20กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์20231116-1700124920.pdf156กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-11-15 15:59:39กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ20231115-1700038779.pdf181กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-11-13 09:51:20กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำนวน 2 ตำแหน่ง20231113-1699843880.pdf118กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-11-13 09:11:43กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20231113-1699841503.pdf129กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-11-07 09:47:56กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร 4 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา20231107-1699325276.pdf205กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-11-03 09:41:34กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20231103-1698979294.pdf259กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-10-12 11:02:09กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเภสัชกร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20231012-1697083329.pdf221กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-10-09 09:53:37กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20231009-1696820017.pdf231กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล