กำลังแสดง 1-8 จากทั้งหมด 8
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2024-07-12 15:10:06งาน HRDประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 256720240712-1720771806.pdf17Administrator
2024-07-10 08:43:44งาน HRDประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20240710-1720575824.pdf95Administrator
2024-06-28 11:14:08งาน HRDประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเภสัชกร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20240628-1719548048.pdf96Administrator
2024-06-14 08:44:20งาน HRDประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20240614-1718329460.pdf186Administrator
2024-06-13 16:18:47งาน HRDประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเ20240613-1718270327.pdf67Administrator
2024-06-10 08:52:37งาน HRDเรียกบัญชีเพิ่มเติมตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ประกาศฯ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ20240610-1717984357.pdf92Administrator
2024-06-07 16:26:43งาน HRDประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 20240607-1717752403.pdf69Administrator
2024-05-30 16:01:14งาน HRDประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20240530-1717059674.pdf153Administrator