กำลังแสดง 21-30 จากทั้งหมด 152
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2023-12-19 14:34:13กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรพ.หัวหิน เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ20231219-1702971253.pdf79กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-19 14:33:43กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศสสจ.ยะลา เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ20231219-1702971223.pdf33กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-19 14:28:54กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศสสจ.ปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ20231219-1702970934.pdf21กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-19 14:28:07กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ20231219-1702970887.pdf48กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-19 14:27:16กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศโรงพยาบาลนางรอง เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ20231219-1702970836.pdf38กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-19 14:26:43กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ20231219-1702970803.pdf27กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-15 09:27:41กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนพนักงานราชการ และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20231215-1702607261.pdf127กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-14 11:32:27กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเรียกบัญชีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลำดับที่ 5 - 4820231214-1702528347.pdf109กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-12 11:12:01กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20231212-1702354321.pdf178กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-01 10:41:12กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20231201-1701402072.pdf138กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล