กำลังแสดง 11-20 จากทั้งหมด 152
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2024-01-09 16:05:54กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดศรีสะเกษเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ20240109-1704791154.pdf69กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2024-01-09 09:07:59กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20240109-1704766079.pdf136กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2024-01-02 13:44:10กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20240102-1704177850.pdf160กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2024-01-02 13:44:01กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20240102-1704177841.pdf100กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2024-01-02 13:41:58กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20240102-1704177718.pdf139กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-22 15:31:14กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลแก้ไขประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 220231222-1703233874.pdf115กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-21 11:45:31กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลแก้ไขประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20231221-1703133931.pdf125กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-19 14:35:59กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศสสจ.ศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ20231219-1702971359.pdf49กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-19 14:35:13กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศสสจ.ภูเก็ต เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ20231219-1702971313.pdf34กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2023-12-19 14:34:42กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรพ.ร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ20231219-1702971282.pdf45กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล