กำลังแสดง 1-4 จากทั้งหมด 4
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2024-06-13 16:18:47งาน HRDประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเ20240613-1718270327.pdf2Administrator
2024-06-10 08:52:37งาน HRDเรียกบัญชีเพิ่มเติมตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ประกาศฯ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ20240610-1717984357.pdf34Administrator
2024-06-07 16:26:43งาน HRDประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 20240607-1717752403.pdf23Administrator
2024-05-30 16:01:14งาน HRDประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20240530-1717059674.pdf78Administrator