กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 152
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2024-02-20 14:22:47กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์20240220-1708413767.pdf16กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2024-02-20 08:41:48กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลเรียกบัญชีตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลำดับที่ 220240220-1708393308.pdf50กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2024-02-13 15:31:42กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20240213-1707813102.pdf86กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2024-02-13 08:52:12กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20240213-1707789132.pdf86กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2024-01-24 16:05:58กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20240124-1706087158.pdf119กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2024-01-23 09:39:38กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์20240123-1705977578.pdf84กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2024-01-19 13:47:51กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20240119-1705646871.pdf176กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2024-01-19 13:46:56กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20240119-1705646816.pdf147กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2024-01-17 12:24:48กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20240117-1705469088.pdf93กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2024-01-17 09:47:35กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20240117-1705459655.pdf90กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล