ปฏิทินปฏิบัติงาน : ผู้บริหาร

  แสดงผลได้ดีกับ Browser Chrome     บน Smartphone หรือ Tablet แสดงผลปฏิทินได้ดีในแนวนอน
  ระบบแอนดรอย แสดงผลได้ดีกับ Browser Firefox