กำลังแสดง 51-60 จากทั้งหมด 1198
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2023-12-28 15:36:46งานจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสี รพ.สัตหีบ กม.1020231228-1703752606.pdf11โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
2023-12-25 11:57:23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเผยแพร่ประกาศผู้ชนะจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลบางละมุง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20231225-1703480243.pdf8โรงพยาบาลบางละมุง
2023-12-25 10:48:44ประกาศเชิญชวนเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.บางละมุง)20231225-1703476124.pdf5โรงพยาบาลบางละมุง
2023-12-22 10:22:31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ชนิด ๑๐๐% หมายเลขครุภัณฑ์ 6530-033-0001/2/64 จำนวน 1 เครื่อง รพ.บางละมุง20231222-1703215351.pdf36โรงพยาบาลบางละมุง
2023-12-19 14:27:14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด รพ.สัตหีบ กม.1020231219-1702970834.pdf35โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
2023-12-13 16:49:41ประกาศเชิญชวนเผยแพร่ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ระบบไปป์ไลน์พร้อมติดตั้ง บริเวณชั้น ๕ อาคารสมนึก สุขศรีการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.บางละมุง20231213-1702460981.pdf360โรงพยาบาลบางละมุง
2023-12-13 16:14:05ประกาศเชิญชวนเผยแพร่ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ราวผยุงตัวภายในห้องน้ำ อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน เป็นอาคาค คสล.๑๐ ชั้น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.บางละมุง20231213-1702458845.pdf341โรงพยาบาลบางละมุง
2023-12-12 11:01:04ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ของเครื่องวัดความดันลูกตา สำหรับเครื่องตรวจตา ยี่ห้อ HANG-STREIT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.บางละมุง20231212-1702353664.pdf229โรงพยาบาลบางละมุง
2023-12-12 09:39:48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสารจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)20231212-1702348788.pdf48โรงพยาบาลบางละมุง
2023-12-09 10:08:47ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 9 รายการ รพ.บางละมุง20231209-1702091327.pdf37โรงพยาบาลบางละมุง