กำลังแสดง 41-50 จากทั้งหมด 1198
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2024-01-17 09:25:15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายลานจอดรถผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าอาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (อาคาร 10) โรงพยาบาลบางละมุง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.บางละมุง20240117-1705458315.pdf12โรงพยาบาลบางละมุง
2024-01-16 15:04:36ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ (Fluids and electrolytes) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20240116-1705392276.pdf4โรงพยาบาลบางละมุง
2024-01-15 09:57:23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.บางละมุง20240115-1705287443.pdf5โรงพยาบาลบางละมุง
2024-01-10 19:24:57ประกาศเชิญชวนเผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔ สไลซ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.บางละมุง20240110-1704889497.pdf47โรงพยาบาลบางละมุง
2024-01-05 17:52:55ประกาศเชิญชวนเผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องรับส่งสัญญาณชีพเข้าสู่ระบบโรงพยาบาล (HosXP) อัตโนมัติ พร้อมที่วางเครื่องวัดความดัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.บางละมุง20240105-1704451975.pdf30โรงพยาบาลบางละมุง
2024-01-05 15:26:26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเผยแพร่ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลบางละมุง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รพ.บางละมุง)20240105-1704443186.pdf32โรงพยาบาลบางละมุง
2024-01-05 13:22:46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเผยแพร่ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์ แบบคมชัดสูง ยี่ห้อ OLYMPUS รุ่น PCF-H๑๙๐DL หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๒๒-๐๐๐๓/๑/๖๔ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รพ.บางละมุง)20240105-1704435766.pdf8โรงพยาบาลบางละมุง
2024-01-05 10:44:27ประกาศเชิญชวนเผยแพร่ร่างประกาศและร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ (Fluids and electrolytes) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20240105-1704426267.pdf34โรงพยาบาลบางละมุง
2024-01-03 13:46:42ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนั่งขับ พร้อมคอกสเตนเลส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240103-1704264402.pdf39โรงพยาบาลบางละมุง
2023-12-28 15:45:24ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รพ.สัตหีบ กม.1020231228-1703753124.pdf23โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10