กำลังแสดง 91-100 จากทั้งหมด 1198
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2023-09-27 17:37:07ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันฯ รพ.สัตหีบ กม.1020230927-1695811027.pdf35โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
2023-09-27 17:35:44ประกาศราคากลางเผยแพร่ราคากลางเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันฯ รพ.สัตหีบ กม.1020230927-1695810944.pdf14โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
2023-09-25 14:41:59ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ Covid – 19 โรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐20230925-1695627719.pdf81โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
2023-09-25 14:21:50ประกาศราคากลางเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ Covid – 19 โรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐20230925-1695626510.pdf72โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10
2023-09-22 15:29:00ประกาศเชิญชวนเผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๔ หมวด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.บางละมุง20230922-1695371340.pdf31โรงพยาบาลบางละมุง
2023-09-22 08:53:06งานจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภายนอกประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน 2 เครื่อง 20230922-1695347586.pdf66โรงพยาบาลบางละมุง
2023-09-21 14:41:31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ IOPAMIDOL INJECTION 100 ML (61.24 G ต่อ 100 ML) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20230921-1695282091.pdf75โรงพยาบาลบางละมุง
2023-09-19 13:52:17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ IOPROMIDE INJECTION ๑๐๐ ML (๖๒.๓๔ G ต่อ ๑๐๐ ML) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20230919-1695106337.pdf84โรงพยาบาลบางละมุง
2023-09-18 19:45:21ประกาศเชิญชวนเผยแพร่ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รพ.บางละมุง20230918-1695041121.pdf63โรงพยาบาลบางละมุง
2023-09-13 13:59:52ประกาศเชิญชวนเผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แผ่นรองรับหลังคาร์บอนไฟเบอร์ ชนิดเอกซเรย์ผ่านได้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20230913-1694588392.pdf19โรงพยาบาลบางละมุง