กำลังแสดง 1-10 จากทั้งหมด 2040
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2019-01-03 15:39:20ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256220190103-1546504760.pdf183ขวัญใจ
2019-01-10 16:25:40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง-พัสดุ 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 565 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20190110-1547112340.pdf254Administrator
2019-01-17 13:37:26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,210 ตารางเมตร โรงพยาบาลแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20190117-1547707046.pdf415Administrator
2019-01-24 11:35:16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20190124-1548304516.pdf186 
2019-01-25 09:26:10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20190125-1548383170.pdf110อุสา
2019-01-25 09:29:39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20190125-1548383379.pdf130อุสา
2019-01-30 11:36:16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารพร้อมเปลี่ยน20190130-1548822976.pdf158จารุณี
2019-01-30 11:38:52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ ขษ 9379 ชบ20190130-1548823132.pdf139จารุณี
2019-01-30 11:40:33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถ นง 5414 ชบ20190130-1548823233.pdf114จารุณี
2019-01-30 11:41:52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถ ขษ 9379 ชบ20190130-1548823312.pdf143จารุณี