กำลังแสดง 41-50 จากทั้งหมด 2040
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2024-01-09 15:39:26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จำนวน 1 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240109-1704789566.pdf35ธารญา
2024-01-09 14:16:14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน นง 3311 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240109-1704784574.pdf8วิชุดา
2024-01-08 10:25:33ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ่างรายเดือนตามแบ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 256620240108-1704684333.pdf33วิชุดา
2023-12-28 11:30:48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20231228-1703737848.pdf20วิชุดา
2023-12-27 12:50:25ประกาศเชิญชวนประกาศจังหวัดชลบุรี จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Sofar Rooftop On Grid System) ขนาด 80 กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20231227-1703656225.pdf48รุจิพัทธ์
2023-12-26 11:26:43ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน นง 462 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20231226-1703564803.pdf20วิชุดา
2023-12-26 11:25:58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20231226-1703564758.pdf41วิชุดา
2023-12-22 15:27:07ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ่างรายเดือนตามแบ สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 256620231222-1703233627.pdf54วิชุดา
2023-12-22 09:27:32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์และป้ายอะคริลิค จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง20231222-1703212052.pdf38วิชุดา
2023-12-21 14:03:07ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน นง 5414 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20231221-1703142187.pdf23วิชุดา