กำลังแสดง 31-40 จากทั้งหมด 2040
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2024-01-19 09:53:44ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop On Grid System) ขนาด ๘๐ กิโลวิตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20240119-1705632824.pdf37วิชุดา
2024-01-18 16:18:26ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20240118-1705569506.pdf63จารุณี
2024-01-18 10:38:39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน นง 6170 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240118-1705549119.pdf1วิชุดา
2024-01-17 09:28:56ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ ของรพ.วัดญาณสังวราราม20240117-1705458536.pdf47จารุณี
2024-01-15 10:11:02ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ และพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240115-1705288262.pdf5อุสา
2024-01-15 10:09:58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240115-1705288198.pdf7อุสา
2024-01-15 10:05:16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ และพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240115-1705287916.pdf11อุสา
2024-01-15 10:04:44ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ และพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240115-1705287884.pdf4อุสา
2024-01-15 10:03:12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240115-1705287792.pdf4อุสา
2024-01-15 09:31:37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240115-1705285897.pdf3วิชุดา