กำลังแสดง 21-30 จากทั้งหมด 2040
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2024-02-08 13:00:37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสมุนไพร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240208-1707372037.pdf10ธารญา
2024-02-08 12:44:03ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ขษ 9379 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240208-1707371043.pdf8วิชุดา
2024-02-06 10:15:49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น ๕๒๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240206-1707189349.pdf8วิชุดา
2024-02-06 10:14:23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240206-1707189263.pdf9วิชุดา
2024-02-05 10:03:58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240205-1707102238.pdf17วิชุดา
2024-01-30 11:26:57ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน นง 5414 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240130-1706588817.pdf19วิชุดา
2024-01-24 09:31:12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน นง 6166 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240124-1706063472.pdf22วิชุดา
2024-01-22 13:35:22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240122-1705905322.pdf2วิชุดา
2024-01-22 08:48:42ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน นค 8275 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240122-1705888122.pdf1วิชุดา
2024-01-19 09:57:29ประกาศเชิญชวนประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop On Grid System) ขนาด ๘๐ กิโลวิตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20240119-1705633049.pdf30วิชุดา