กำลังแสดง 11-20 จากทั้งหมด 2040
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2024-02-15 10:01:45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240215-1707966105.pdf3อุสา
2024-02-15 09:59:50ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240215-1707965990.pdf2อุสา
2024-02-15 09:19:54ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240215-1707963594.pdf2วิชุดา
2024-02-15 09:19:10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ขธ 1292 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240215-1707963550.pdf1วิชุดา
2024-02-15 09:18:31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมของทางราชการ หมายเลขทะเบียน นง 5414 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240215-1707963511.pdf1วิชุดา
2024-02-13 11:47:16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20240213-1707799636.pdf5รุจิพัทธ์
2024-02-13 10:56:37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240213-1707796597.pdf3วิชุดา
2024-02-12 16:27:52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าผ่านทางพิเศษ และพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20240212-1707730072.pdf1อุสา
2024-02-12 10:24:04ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างรายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ่างรายเดือนตามแบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 256720240212-1707708244.pdf2วิชุดา
2024-02-08 14:31:33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพัสดุชำรุด ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี20240208-1707377493.pdf19จารุณี