กำลังแสดง 91-100 จากทั้งหมด 2040
วันที่ส่ง งานชื่อเอกสาร เอกสารแนบ จำนวนโหลด ชื่อ
2023-10-02 15:33:27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20231002-1696235607.pdf18อุสา
2023-10-02 15:33:00ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้่อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20231002-1696235580.pdf6อุสา
2023-10-02 15:32:17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์และแก้ไขลิฟต์โดยสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20231002-1696235537.pdf150อุสา
2023-10-02 15:30:53ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20231002-1696235453.pdf97อุสา
2023-09-29 18:45:40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานบริหารจัดการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อถวายความปลอดภัย พระบรมวงศานุวงศ์ ภารกิจดูแลความปลอดภัยบุคคลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20230929-1695987940.pdf80วิชุดา
2023-09-29 18:40:30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20230929-1695987630.pdf4วิชุดา
2023-09-29 18:05:02ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20230929-1695985502.pdf5วิชุดา
2023-09-29 17:56:18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20230929-1695984978.pdf93วิชุดา
2023-09-29 17:44:17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาสวน สนามหญ้า และต้นไม้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20230929-1695984257.pdf6วิชุดา
2023-09-29 16:14:48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะจาะจง20230929-1695978888.pdf88วิชุดา