ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2558

 

ผลงานรวมจังหวัด

FusionGadgets

xx

ผลงานรายอำเภอ

Table 'hdc.t_anc12_dist' doesn't exist