ประกาศข่าวรับสมัครงาน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

เอกสารประกาศรับสมัครงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

 

ลำดับ เอกสารประกาศรับสมัครงาน ผู้ลงประกาศ วัน/เดือน/ปี ที่ลงประกาศ
87 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล รพ.บางละมุง นางสาวเพ็ชรรัตน์ จำนงค์ผล 13/2/2561
86 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข สุธาสินี ธนสงวนวงศ์ 8/2/2561
85 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบครั้งที่1 นวก.สาธารณสุข - รพ.บางละมุง นางสาวเพ็ชรรัตน์ จำนงค์ผล 8/2/2561
84 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สุธาศินี ธนสงวนวงศ์ 29/1/2561
81 รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นวก.(ด้านบริการทางวิชาการ) ทรัพยากรบุคคล 15/1/2561

   


| Home | Refresh |

*.หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่งานบริหารบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  0-3893-2450
       ปัญหาเข้าใช้งานเว็บไซต์ ติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 0-3893-2489