ประชาสัมพันธ์ : การดำเนินงานด้านสาสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ความเสี่ยงของผู้สัมผัสผู้ป่วย แบ่งความเสี่ยงเป็นกี่ระดับ

ความเสี่ยงของผู้สัมผัสผู้ป่วย แบ่งความเสี่ยงเป็นกี่ระดับ

 

Date

23 ธันวาคม 2563

Tags

Infographic

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3893 2450
เบอร์โทรสาร 0 3827 4932
E-Mail : salabancbo@cbo.moph.go.th
เว็บไซต์ : www.cbo.moph.go.th
 

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

Search