ประชาสัมพันธ์ : การดำเนินงานด้านสาสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ข้อควรรู้ เมื่อต้องเผชิญฝุ่น PM 2.5

ข้อควรรู้ เมื่อต้องเผชิญฝุ่น PM 2.5

 

Date

04 กุมภาพันธ์ 2563

Tags

Infographic

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

29/9 หมู่ 4 ถนนวชิรปราการ
ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0 3893 2450
เบอร์โทรสาร 0 3827 4932
E-Mail : salabancbo@cbo.moph.go.th
เว็บไซต์ : www.cbo.moph.go.th
 

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

Search