ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

เอกสารเผยแพร่งานการเงิน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี  ในฐานข้อมูล

 

ลำดับที่ ผู้ส่งเอกสาร ชื่อเรือง ชื่อเอกสาร ขนาดของไฟล์/byte วัน/เดือน/ปี ที่ส่งข้อมูล
37 กฤษฎาภรณ์ ด้นดั้น งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561 งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561.pdf 1490522 16/2/2561
36 กฤษฎาภรณ์ ด้นดั้น งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560 งบทดลอง ธันวาคม 2560.pdf 1435984 16/1/2561
35 งานการเงินและบัญชี (สสจ.ชลบุรี) งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560.pdf 1187400 8/1/2561
34 งานการเงินและบัญชี (สสจ.ชลบุรี) งบการทดลอง ประจำเดือน พ.ย.60.pdf งบทดลอง ประจำเดือน พย.2560.pdf 939606 27/11/2560

   

research2.jpg (4849 bytes)


| Home | ปรับปรุงหน้า web |

*.หมายเหตุ หากมีปัญหาเกี่ยวกับเนิ้อหา ติดต่อ งานการเงินและบัญชี  
       หากมีปัญหาในการ Download ข้อมูลติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ที่ 0-3893-2491