father2013.jpg (30022 bytes)

 add32x32.png (2587 bytes) Moph || เว็บเมล์ || ทำเนียบผู้บริหาร|| คลังข้อมูลสุขภาพ|| ระบบงาน สสจ || คุยกับ นพ.สสจ.|| ข่าว ICT || Webหน่วยงาน || อินทราเน็ต|| ภาพกิจกรรม สสจ.ชบ add32x32.png (2587 bytes)

nn

              

?
n b_ssj.gif (4403 bytes)
  @ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
  @ ห้องสมุด สสจ.ชบ
  @ กระดานข่าวสาธารณสุข ico-3534.gif (194 bytes)
  @ ปฏิทินกิจกรรม สสจ.ชลบุรี
   :: นพ.สสจ.
   :: ผชช.ว.
   :: ผชช.ส.
buttom.gif (4345 bytes)

 

1 bg_menu_header_webservice.png (9229 bytes)
icon_update.gif (95 bytes)ระบบ E-conferrence
icon_update.gif (95 bytes)จองห้องประชุม สสจ.ชบ
icon_update.gif (95 bytes)ลงทะเบียน จนท ITNew_icons_07.gif (767 bytes)
icon_update.gif (95 bytes)เครือข่าย จนท สารสนเทศ ชลบุรีNew_icons_07.gif (767 bytes)

  

 
b_system.gif (4369 bytes)
provis.jpg (4320 bytes)
pdn21.jpg (33411 bytes)
HDC1_copy.jpg (3887 bytes)
pdn43.png (26347 bytes)
banner_ITchon.jpg (25273 bytes)
buttom.gif (4345 bytes)

 

 
is.gif (4482 bytes)
icon_update.gif (95 bytes)ข้อมูลประชากร
icon_update.gif (95 bytes)ข้อมูลประชากรกลางปี
icon_update.gif (95 bytes)ข้อมุลการเกิด
icon_update.gif (95 bytes)ข้อมูลการป่วย
icon_update.gif (95 bytes)ข้อมูลการตาย
icon_update.gif (95 bytes)ข้อมูลยุทธศาสตร์สุขภาพ
icon_update.gif (95 bytes)ข้อมูลมาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ
icon_update.gif (95 bytes)ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
icon_update.gif (95 bytes)ข้อมูลเพื่อการกำกับติดตาม
icon_update.gif (95 bytes)แผนยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีปี 55-59
icon_update.gif (95 bytes)นโยบายกระทรวงและคำรับรองปี56
buttom.gif (4345 bytes)

 dd

px1.gif (807 bytes)

//
h_info.gif (5448 bytes)

pic_active/10_11MAR_2014/1.jpg (29425 bytes)

นนพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6พร้อมด้วย นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์ สาธารณสุขนิเทศก์เครือข่ายบริการสุขภาพที่6   และคณะ เดินทางตรวจราชการและกรณีนิเทศงานกรณีปกติ รอบ 1 ปี 2557
เมื่อวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2557

44621.gif (14999 bytes)

นายแพทย์วุฒิไกร ศักดิ์สุรกานต์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

................................................................................................................
//

z6.png (55763 bytes)

DOWNLOAD

แบบฟอร์มแผนเขตสุขภาพที่6_สนย.2-7

แบบสรุปแผนเขต57และจังหวัดที่รับผิดชอบ

     

DOWNLOAD

 แผนเขตระดับจังหวัด 

  

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี
 

สระแก้ว ( แก้ไข )

ระยอง
  ปราจีนบุรี จันทบุรี
  สมุทปราการ ตราด
     
z.png (21748 bytes)
     

header_download.jpg (98693 bytes)

Download : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุปีงบประมาณ 2556
Download : ประกาศรับสมัครพนักงานงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   ico-3534.gif (194 bytes)
Download : สไลด์งานประชุมพัฒนานักปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพระดับพื้นที่ และการประชุมวิชาการระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
Download : เกณฑ์มาตรฐานราคากลางรายงานการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ฯ ปี 2557  
Download : หนังสือแจ้งจัดสรรค่าบริการ Internet ปีงบประมาณ 2557   ico-3534.gif (194 bytes)
Download : เอกสารประชุม - ปฐมภูมิ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ( โรงแรมชลอินเตอร์ )  
Download : ตัวชี้วัดควบคุมภายใน 57  
Download : เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงการตรวจราชการเขต ๖ ปี ๒๕๕๗ วันที่ ๖ ก.พ. ๕๗  
Download : กรอบการบริหารค่าบริการที่จ่ายตามผลงานคุณภาพบริการปฐมภูมิปี 2557
Download : แบบฟอร์มค่าเล่าเรียน \ ใบเบิกเงินสวัสดิการใหม่ \ ใบสำคัญรับเงิน(ค่าเดินทาง) แบบใหม่
Download : หนังสือเชิญประชุม Web Conference 16 ธ.ค. 56 และคู่มือติดตั้งระบบ Web Conference พร้อมการใช้งาน
Download : คำรับรองการปฏิบัติราชการล่าสุด 57
Download : แบบสำรวจค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม 57
Download : แนวทางจัดเตรียมระเบียน Template 57
Download : ตัวชี้วัด Template 57 ล่าสุด
Download : ตัวชี้วัด Template 57
Download : คำสั่งคณะทำงานแผนสุขภาพเขตเครือข่ายบริการที่ 6 ปี2556-2559 New_icons_07.gif (767 bytes)
Download : คำสั่งคณะทำงาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เครือข่ายบริการที่ 6 ปี2556-2559 New_icons_07.gif (767 bytes)
Download : การพัฒนาคุณภาพสาเหตุการตายของประเทศไทย 2555-2556  New_icons_07.gif (767 bytes)
 

bar.gif (2498 bytes)

//
b_infor.gif (7382 bytes)
icon_o.gif (501 bytes) ทดสอบการส่งข่าว  ico-3534.gif (194 bytes)
 b_under.gif (3897 bytes)
             || ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  || ลงประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ ||
..............................................................................................................
b_buy.gif (7019 bytes)
icon_o.gif (501 bytes) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน รพ.สัตหีบ กม.10 ชลบุรี 
icon_o.gif (501 bytes) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สัตหีบ กม.10 
icon_o.gif (501 bytes) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 
icon_o.gif (501 bytes) ประกาศสอบราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียจากเลือด 
icon_o.gif (501 bytes) ประกาศยกเลิก การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประเภทยูนิตทำฟัน รพ.พานทอง 
icon_o.gif (501 bytes) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ประเภทยูนิตทำฟัน รพ.พานทอง 
icon_o.gif (501 bytes) ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลแหลมฉบัง 
icon_o.gif (501 bytes) สอบราคาจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง 16 SLICE รพ.บางละมุง 
icon_o.gif (501 bytes) ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) 
icon_o.gif (501 bytes) ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศชั้นหนึ่ง (2 ชั้น) 
 b_under.gif (3897 bytes)
            || ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  || ลงประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ ||
..............................................................................................................
b_conf.gif (6977 bytes)
icon_o.gif (501 bytes) 
 b_under.gif (3897 bytes)
            || ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  || ลงประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ ||
..............................................................................................................
b_money.gif (6933 bytes)
icon_o.gif (501 bytes) 
 b_under.gif (3897 bytes)
            || ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  || ลงประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ ||
..............................................................................................................

NEW.GIF (1369 bytes) ประเมิน Competency ระดับจังหวัดico-3534.gif (194 bytes)

?

 

module-pny.gif (9422 bytes)

logo salabun.jpg (19836 bytes)

data.gif (628465 bytes)

ผลงานรัฐบาลไทย.JPG (5093 bytes)

moph.gif (5888 bytes)

gistda.jpg (9210 bytes)

 

?

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ถ วชิรปราการ ต บ้านสวน อ เมือง จ ชลบุรี 20000 โทร 038-932450
webmaster cbo@cbo.moph.go.th :: dachnet_ruk@hotmail.com